Poseta delegacije Prilepa

Boraveći u poseti Valjevu povodom održavanja Sajma privrede zapadne Srbije, delegacija makedonskog grada Prilepa, nekada zbratimljenog sa Valjevom, posetila je i našu kompaniju. Poseban povod za sastanak u „Valjevskoj pivari“ bila je činjenica da je se u privrednom delu delegacije nalazi i Saško Samardžioski, direktor „Prilepske pivarnice“. U prijatnom razgovoru razmenjena su iskustva o privrednim kretanjima i tržišnom ambijentu, pogotovo za poslovanje pivarske industrije.Delegaciju predvodi gradonačelnik Marjan Risteski, a osim Samardžioskog, koji je i predsednik Privredne komore Prilepa, u sastavu su: Irena Jakimovska, menadžer Komfi Angel,  Goran Cuculoski, vlasnik „Krivogaštani promet“,  Gordana Tošeska, direktor „Vodostopanstvo Prilep“,  Stevčo Dimeski, regionalni direktor „Stopanske banka Skopje,  Zvonko ЃorÑ“ioski, direktor mesne industrije „Marfil“,  Risto Najdoski, Regionalna komora Prilep,  Petar Risteski, direktor Opšte bolnice Prilep,  Drage Zvezdakoski, načelnik finansija Opštine Prilep i Zeroski Kostadinčo, direktor kompanije „Niki komerc“ Prilep. okom posete Valjevu, delegacija grada Prilepa obići će branu i akumulaciju Rovni, posetiće Sajam privrede Zapadne Srbije i Istraživačku stanicu Petnica.

Facebook
Twitter
LinkedIn