Struččna praksa studenata Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna

U okviru stručne prakse našu fabriku danas su posetili studenti Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna, sa smerova Tehnologija ratarske proizvodnje i Konzervacija i vrenje, predvođeni dr Sašom Despotovićem. Tehnolozi „Valjevske pivare“ proveli su studente kroz fabriku i upoznali ih sa kompletnim procesom proizvodnje piva u našoj kompaniji. U laboratoriji buduće kolege upoznale su se sa mikrobiološkom i hemijskom kontrolom proizvodnje i proizvoda, kao i proizvodnjom i održavanjem kvasca. Studenti su bili vrlo zainteresovani i postavljali su dosta pitanja, čemu je doprineo i srdačan prijem i neformalan pristup naših kolega edukatora. Studente Poljoprivrednog fakulteta ispratili smo poklanjanjući im naš reklamni materijal i promotivne predmete, a nadamo se da ćemo na sličan način dočekati i sledeću generaciju.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn