Praktiččna nastava uččenika Poljoprivredne škole

Učenici četvrte godine prehrambenog smera Poljoprivredne škole s domom učenika Valjevo, u okviru predmeta Izborne tehnologije, posetili su danas Valjevsku pivaru i upoznali se sa tehnološkim  procesom proizvodnje piva. Naš tehnolog Branko Bojić učenike je, podeljene u dve grupe i u pratnji predmetnih profesora, upoznao sa kompletnim tehnološkim procesom proizvodnje piva: od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda. Otkada je na ovom smeru uvedena Tehnologija piva, redovna je praksa da učenici deo praktične nastave na ovaj način obave u našoj fabrici. Tehnologiju piva obrađuju na četiri teorijska i šest praktičnih časova, a osim toga rade tehnologiju mleka, prerade voća i povrća, pekarstva i industrijsku proizvodnju gotove hrane.

Facebook
Twitter
LinkedIn