Jubilarnih 160 godina Valjevske pivare

Pre 160 godina počela je industrijalizacija Valjeva. Dimitrije Mitrović, imućni trgovac, na svom imanju ispod Vidraka, 1860. godine osnovao je „Valjevsku pivaru“, industrijski prvenac grada. Tako je iz Valjeva najavljen razvoj industrije kao nove privredne grane u agrarnoj Srbiji.

U toj maloj ručnoj pivari, sa drvenim bačvama i primitivnim mašinama ,  pivarski stručnjak iz Bavarske Jozef Ajhinger uspostavio je tehnologiju „Valjevskog piva“. Ona do danas gotovo da nije menjana. Pionir industrijske proizvodnje piva postaće Vasilije Račić, čijom zaslugom je „Valjevska pivara“ tada svrstana među najbolje u državi. Za razvoj i napredak  pivare u tom periodu imao je veliku podršku poznatih industrijalaca i većinskih vlasnika Ignjata Bajlonia i Đorđa Vajferta, koji su u proces proizvodnje uveli prve parne mašine. Sredinom tridesetih godina prošlog veka , valjevsko crno pivo proglašeno je za najkvalitetnije u Srbiji.

Kvalitet, jedinstvenost i prepoznatljivost, zadržaće i svih narednih godina.

Decenije koje stoje iza „Valjevske pivare“ obeležene su velikim svetskim krizama i katastrofama svih vrsta. One su dolazile i odlazile, a „Valjevska pivara“ je ostala. I neprestano se razvijala, menjajući vlasnike i svojinski status.
Tri perioda obeležila su 160 godina njenog postojanja.
Godine od osnivanja do Prvog svetskog rata sećaju na pivaru koja je  uspela da se od zanatske radionice razvije u industrijsko preduzeće.
Vreme izmedju dva rata i okupacije bilo je najteže za preživljavanje pivarske industrije kada je usledila obnova oštećenih objekata i mašina „Valjevske pivare“.
Novi period posle ratova, sa stalnim investicionim ulaganjima, je  značajno razdoblje njenog razvoja.

Pivara pod Vidrakom 1874. godine prešla je u vlasništo grupe imućnih valjevskih trgovaca od kojih je najveći udeo imao Lazar Lazarević. On će u jednom periodu postati i jedini njen vlasnik.
Od 1891. godine posluje kao akcionarsko društvo i takav status imaće sve do oslobođenja zemlje posle II svetskog rata.
Sa novom etapom razvoja počinje 1913. godine kada dobija ime „Valjevska parna pivara“.
A 1947. godine je državno preduzeće: Pivara „Jedinstvo“.
Društvena firma postaće 1991. godine i zvaće se samo „Pivara Valjevo“.

Facebook
Twitter
LinkedIn