Četvorogodišnji trend rasta Valjevske pivare

Na tradicionalnoj konferenciji za novinare koju pred kraj godine organizuje Valjevska pivara, direktor Aleksandar Rajevac sumirao je poslovne rezultate u prethodne četiri godine, od 2012. kada je napravljen Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR) Pivare do danas. Rezultati pokazuju stalni trend rasta i taj kontinuitet je najbitnija činjenica, imajući u vidu dugogodišnji pad prodaje piva u Srbiji, podvukao je direktor Rajevac. U periodu 2012-2016. fizički obim proizvodnje porastao je 26 odsto, ukupan prihod 33 odsto, uplata akciza država porasla je za 49 odsto, a PDV-a čak 70 odsto. Prosečna plata je sa 29.180 dinara pre četiri godine u 2016. dostigla 43.898 dinara.

– Fizički obim proizvodnje 2012. bio je 76.192 hektolitara, 2013 – 84.073, 2014 – 87.667, 2015 – 96.152, a 2016. pet posto više od toga, po završetku godine znaćemo konačan rezultat. To je vrlo interesantno za nas jer je Udruženje pivara pre nekoliko dana objavilo podatak da je od 2008. do 2016. godine pad prodaje piva u Srbiji 10 odsto. U tim uslovima možemo biti zadovoljni da imamo rast od 26 odsto. Samo naša i još jedna pivara u Srbiji imaju trend rasta proizvodnje. Ukupan prihod od 2012. do 2016 porastao je 33 odsto, bio je 430.564.000 dinara, da bi 2015. dostigao 574.418.000 dinara, dok će u 2016. biti viši za 4 odsto. Plaćena akciza 2012. godine bila je 150.900.000, da bi 2016. došla do 224.573.000, u 2016. biće oko 230 miliona što je rast od 49 odsto. Plaćeni PDV 2012. bio je 59.549.000, već 2013. iznosio je 80.745.000, , za ovu godinu imaćemo oko 101 milion – to je povećanje od 70 odsto! Uplata poreza i i doprinosa državi takođe je povećana, iako smo smanjili broj radnika. Pre četiri godine imali smo 205 radnika sa prosečnom platom od 29.180 dinara, a državi smo uplatili 49.387.000; 2016. sa 197 radnika i prosečnom platom 43.898 dinara to će iznositi oko 75.200.000. Dakle, prosečna plata je za četiri godine povećana za skoro 50 odsto. Ovi podaci pokazuju doprinos Valjevske pivare, malog preduzeća od 200 ljudi, državnom budžetu i društvenoj zajednici. Obračunata i plaćena akciza za protekle četiri godine iznosi oko 980 miliona dinara, preko 431 miliona je plaćeno za PDV, dok je za poreze i doprinose plaćeno preko 308 miliona dinara, što je ukupno preko 1,7 milijardi dinara.

„Valjevska pivara“ na vreme isplaćuje sve svoje obaveze: prema državi i prema dobavljačima. U januaru Poreskoj upravi isplaćuje poslednju ratu duga za akcize, nastalog zbog neplaćanja za vreme stečaja iz formalno-pravnih razloga, od ukupno 14 miliona dinara. Odgovarajući na pitanje novinara o uzrocima manjeg rasta od planiranog u 2016. godini, direktor Rajevac je kao jedan od bitnih razloga naveo da godina nije bila povoljna za potrošnju piva zbog nestabilnog i lošeg vremena. To je donekle nadoknađeno diverzifikacijom tržišta, pre svega izvozom u SAD, gde je pored Ilinoisa sada dosta zastupljeno i na Floridi, a pre dva meseca poslata je probna količinu za Australiju. Izvoz na tržište SAD, kao potvrda kvaliteta „Valjevskog piva“, dosta je odjeknuo u domaćoj javnosti i doneo nove poslove u Srbiji:

-Zahvaljujući izvozu na strana tržišta, postigli smo dobar marketinški efekat na domaćem tržištu, tako da su nam se javila preduzeća iz više gradova s kojima smo uspostavili saradnju. Među tim gradovima su Kragujevac, Zrenjanin, Kikinda,Vršac… Dakle, osim ekonomskog značaja, izvoz je indirektno doprineo prodoru na domaćem tržištu. Š½eleo bih još da spomenem da se sve vreme trudimo da pomognemo društvenoj zajednici, mada imamo i mi svoje limite. Prema svojim mogućnostima prisutni smo u društvenom, kulturnom i sportskom životu grada. Nastavićemo to i narednih godina, ali sugrađani moraju shvatiti da moramo prvo ovde da zaradimo da bismo mogli drugima da pomognemo. Potrudićemo se da održimo tradiciju nagrađivanja najboljih đaka i pojedinih društvenih organizacija ili kolektiva koji je ostavio pečat u prethodnih godinu dana, kao što je prošle godine to bio Centar za vantelesnu oplodnju. Nakon takvih angažovanja nisu izostala priznanja koja nas motivišu, a poslednje od njih je specijalna nagrada za društveno odgovorno poslovanje Regionalne privredne komore Valjevo.

Aleksandar Rajevac je rekao da je dosta urađeno na rekosntrukciji objekata i tehničko-tehnološkog dela. Međutim, oprema je jako stara i velika su ulaganja u održavanje sistema koji funkcioniše preko 40 godina. Zbog toga se zahvalio radnicima Pivare koji opremu drže u funkciji.

Facebook
Twitter
LinkedIn