„Brauerei Group“ proglašen za kupca „Valjevske pivare“

U Ministarstvu privrede je u utorak otvorena koverta sa finansijskom ponudom koju je kompanija „Brauerei Group“ d.o.o. Beograd – Stari grad dostavila za privatizaciju „Valjevske pivare“. Komisija za sprovođenje postupka je utvrdila da je ponuda u skladu sa pravilima postupka, a Ministarstvo privrede je, na predlog Komisije, proglasilo Privredno društvo „Brauerei Group“ za kupca „Valjevske pivare“. Ova kompanija je dala ponudu višu za 101 evro od početne cene koja je iznosila 3.523.630 evra. Zaključenje kupoprodajnog ugovora se očekuje u narednom periodu, nakon što Uprava za sprečavanje pranja novca dostavi Ministarstvu privrede obaveštenje da za to ne postoje smetnje.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn