Živojin Jovanović

Direktor

Zoran Božić

zamenik direktora

zoranbozic@valjevskapivara.rs
014/3521-458

Saša Božinović

rukovodilac prodaje

sasabozinovic@valjevskapivara.rs
014/3521-458

Nataša Petrović

rukovodilac marketinga

natasapetrovic@valjevskapivara.rs
014/291-561

© 2015 Valjevska Pivara, Izrada Agencija Cyber Team